Τα δόντια TRILUX κατασκευάζονται από μεθυλ-μεθακρυλικό πολυμερές υλικό
Yψηλού Mοριακού Bάρους
σε συνδυασμό με τη χρήση διπλού σταυροειδή συνδέσμου (DCL).
Η εφαρμογή των πιο σύγχρονων μεθόδων κατασκευής, αλλά και του αυστηρού ποιοτικού ελέγχου εγγυώνται για το τελικό αποτέλεσμα. Όλες οι διαδικασίες παραγωγής ακολουθούν
τους κανόνες του ISO 22112:2005, Τύπος 1 (πρόσθια δόντια) και Τύπος 2 (οπίσθια δόντια).


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα δόντια TRILUX
έχουν εφαρμογή
στην κατασκευή ολικών
ή μερικών οδοντοστοιχιών, επένθετων οδοντοστοιχιών
και προσωρινών
στεφανών ή γεφυρών.
✔ Ακρυλικά δόντια τριών στιβάδων (Αδαμαντίνη-Οδοντίνη-Αυχένας).
✔ Γωνία άρθρωσης οπισθίων δοντιών 33°.
✔ Άριστος δεσμός με το ακρυλικό βάσης οδοντοστοιχιών.
✔ Ολοσχερής απώλεια φυσαλίδων και πόρων.
✔ Υψηλή μηχανική και χημική αντοχή.
✔ Υψηλή αντοχή στην αποτριβή.
✔ Υψηλή σταθερότητα απόχρωσης.
✔ Φυσικός φθορισμός.

ΣΧΗΜΑΤΑΜΕΓΕΘΗ
Τα δόντια TRILUX κατασκευάζονται
σε τρεις κατηγορίες σχημάτων, όπου
η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα
με το σχήμα προσώπου του ασθενούς.
Αυτές οι κατηγορίες είναι:
1) Ωοειδές σχήμα
2) Τετράγωνο σχήμα
3) Τριγωνικό σχήμα
ΑΝΩ ΠΡΟΣΘΙΑ:
ΩΟΕΙΔΕΣ ΣΧΗΜΑ:
O31, O32, O34, O36, O52, O54, O56.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΧΗΜΑ:
R11, R12, R13, R14, R15, R17, R64,R66, R68.
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:
T21,T22, T24, T25, T27, T41, T42, T44, T4B.

ΚΑΤΩ ΠΡΟΣΘΙΑ:

L1, L2, L3, L4, L5, L7, L8, L10

ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΠΙΣΘΙΑ:

M2, M3, M4, M5, Μ6